Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear şi a activităţilor recreative în staţiunea balneară Techirghiol, județul Constanța

Panorama nocturna Faleza Techirghiol

Valoarea totală proiect: 15.520.651,63 lei

Obiectivul general – Prin proiect, se urmăreşte maximizarea potențialului turistic al stațiunii turistice balneare Techirghiol și transformarea acesteia într-un pol de atractivitate ca urmare a dezvoltării infrastructurii suport pentru turism, de interes public, ceea ce va contribui la creșterea economică a zonei cu potențial turistic valoros datorită existenței Lacului Techirghiol – cel mai mare lac salin din România (1.226,97 ha), în vederea creșterii numărului mediu de salariați în stațiunea din județul Constanța, Regiunea din Sud-Est. Acest proiect cu obiectivele sale de investiții este parteintegrantă a produsului turistic tradițional cu care se identifică Stațiunea Techirghiol, și anume „turism balnear în Stațiunea Techirghiol”.

Obiective specifice:

 • Asigurarea unei mobilităti sporite în cadrul stațiunii turistice balneare Techirghiol, prin reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv trotuare – 13 străzi și a trotuarelor – 2 străzi, care accesibilizează puncte de interes pentru turiști și comunitate.
 • Revitalizarea și creşterea atractivității ofertei turistice a stațiunii turistice balneare Techirghiol, datorită diversificării și modernizării infrastructurii de petrecere a timpului liber, prin amenajarea de spații destinate agrementului și recreării, precum zone de sport.
 • Asigurarea unei functionalitați optime, estetice și de confort a zonelor de interes turistic, prin echiparea cu mobilier urban specific (bănci, coșuri stradale colectare selectivă, toalete ecologice), sistem Wi-Fi. – Creșterea vizibilității și notorietății stațiunii turistice balneare Techirghiol, prin realizarea de acțiuni de promovare și marketing a investiției.

Lungimea infrastructurii rutiere modernizată/reabilitată (km și mp) – 3,036 km / 36 273 mp.
Lungime trotuare reabilitate (km și mp) – 1,413 km / 5 946 mp.
Suprafață locuri de recreere – zonă sport, mobilier urban, coșuri stradale, toalete ecologice – 447,68 mp

Proiectul investițional propus vizează dezvoltarea infrastructurii suport, de interes public, pentru maximizarea potențialului turistic al stațiunii balneare Techirghiol, clasificată conform prevederilor HG nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţişi areale care dispun de factori naturali de cură.

Necesitatea și oportunitatea implementării proiectului este justificată de problemele identificate la nivelul infrastructurii suport, de utilitate publică, în contextul disponibilității unui potențial turistic ridicat al stațiunii Techirghiol, care poate determina beneficii economice majore asupra revigorării economiei locale, în perspectiva unei valorificări durabile a resurselor turistice locale.

Principalele intervenții și activități vizate prin proiectul de investiții propus sunt:

 • Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere de circulaţie (Str. Alexandru Ioan Cuza, Str. Alexandru Vlahută, Str. Ana Ipătescu, Str. Bekir Cobanzade, Str. Câmpinei, Str. Gheorghe Șincai, Str. Ion Creangă, Str Lupeni, Str. Maior Șonțu, Str. Plantelor, Str. Vasile Lupu, Str. Dr. Victor Climescu, Str. Pt. Ioan Țuculescu);
 • Reabilitarea de trotuare (Str. Mihai Eminescu, Str. Alexandru Pușkin);
 • Crearea de facilităţi de recreere/agrement precum zone de sport;
 • Dotarea zonelor de interes turistic cu mobilier urban şi sistem Wi-Fi;
 • Realizarea de materiale și acțiuni de promovare în vederea creșterii vizibilității, notorietății și atractivității stațiunii balneare.
 • Sistem internet wireless
 • Aparate fitness și pentru persoane cu dizabilități – 12 bucăți;
 • Bănci – 120 bucăți;
 • Toaletă[ (1+) pentru persoane cu dizabilități – 2 buc.